foto eurokotra - nagłowek L

COPYRIGHT

foto eurokotra - nagłowek P

Copyright

prawo autorskie

Copyright – Prawo autorskie – niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z zasobów strony internetowej eurokotra.com

1. Prawo autorskie

1.1. Treść strony internetowej www.eurokotra.com jest chroniona prawem autorskim (właściel: Roman Fon). Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

1.2. Zawartość nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że Roman Fon wyrazi na to pisemną zgodę. Dodatkowo warunkiem opublikowania artykułu, tekstu lub/i jego części, fotografii, grafiki jest umieszczenie wraz z tekstem informacji: Artykuł/fotografia pochodzi z www.eurokotra.com oraz zawiera otpowiednie przekierowania na stronę www.eurokotra.com.

1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów, instytucji lub inne oznaczenia zamieszczone na www.eurokotra.com stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1.4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis www.eurokotra.com stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

1.5 Zabrania się jakiejkolwiek odsprzedaży. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Roman Fon